Høringsuttalelse fra pensjonsutvalget

14. oktober 2013

Arbeids- og velferdsdepartementet har sendt ut til høring forslag om tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon til ny uføretrygd i folketrygden. LOPs pensjonsutvalg har utarbeidet en høringsuttalelse til dette som er innsendt. Det er flere av forslagene fra departementet som LOPs pensjonsutvalg er sterkt uenige i. Høringsuttalelsen fra LOP er omtalt under de ulike områdene i propen, men propen er omtrent ikke endret siden høringsdokumentet med unntak for reduksjon i barnetillegget, så dessverre er våre innvendinger lite hensyntatt. Hele høringsuttalelsen kan leses HER .

 

bigstock-Seniors-In-Library-3915320.jpg
@