Høring om Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Komitéen har gått gjennom dette høringsnotatet, og har ikke funnet noen punkter å kritisere. Vi vil uttrykke stor tilfredshet med at denne forskriften kommer, slik at den gode praksis som allerede eksisterer ved mange sykehjem, blir utvidet til å gjelde alle.

Det er ingen tvil om at det at mange eldre og mange sykehjemsbeboere bruker ganske mange medikamenter, utsetter dem for fare for bivirkninger og andre skadevirkninger, og at det derfor er på høy tid at den gode håndtering av dette problemet blir gjort allment innen sykehjems-området.

 

På vegne av LOPs Helse- og omsorgsutvalg,

Jon Lange