Samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon

LOP har avgitt høringsuttalelse om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler .

LES HELE HØRINGSSVARET HER:

Dokumenter