Høringssvar fra LOP til Helse- og omsorgsdepartementet

Høring: Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak og om fraværsgebyr for offentlige laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak.

LOP støtter forslagene til endringer med følgende begrunnelse; Forenkling og harmonisering med gjeldende regelverk.


1. Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

  • Forenkling i tråd med gjeldende regelverk.
  • Krav om å ha avtale med regionale helseforetak etter endringer i trygdefinansiering for private laboratorie- og røntgenvirksomheter i 2008.
  • Krav om slik avtale vil ivareta oppdaterte kvalitetskrav, en forbedring forhold til tidligere praksis der en så på om virksomheten var faglig forsvarlig ved tidspunktet for godkjenning.
  • Regionale helseforetak har fått økt ansvar og bedre mulighet til planlegge og prioritere det samlede tilbudet av laboratorie- og røntgentjenester. Dette lå tidligere i godkjenningsordningen.
     

2. Fraværsgebyr for manglende oppmøte hos private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

  • Lik behandling av pasienter uavhengig av hvor de får tilbud.
  •  I og med at pasienter betaler egenandel og fraværsgebyr ved poliklinikk på sykehus, er det naturlig at dette også skal gjelde ved private laboratorie- og røntgenvirksomheter.
  • Det er derfor viktig at fraværgebyret (kr 1125,-) er likt både for offentlige og private virksomheter.

 

For LOP
 

Rannveig Bærheim   
Sentralstyreleder    


Wenche Sandlie
Daglig leder