Nye høringsuttalelser fra helseutvalget

LOPs helseutvalg har levert inn svar på to høringer:" Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m". og "Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem".

Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. LES FORSLAGET FRA REGJERINGEN  HER

Helseutvalgets høringssvar:

LOPs helse- og omsorgsutvalg har fått dette høringsnotatet til uttalelse og vil først og fremst si at vi er meget tilfreds med forslaget, som etter vårt skjønn innebærer en betydelig forenkling for brukerne, og på en måte som gjør det enklere for folk i vår alder å forholde seg til reglementet. I en overgangsperiode vil det antagelig innebære noe mer arbeid og også mer utgifter for tjenesteyterne, men det ser ut som det kan jevne seg ut i løpet av forholdsvis kort tid.


Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem LES FORSLAGET FRA REGJERINGEN  HER

Helseutvalgets høringssvar:
Utvalget har gått gjennom dette høringsnotatet, og har ikke funnet noen punkter å kritisere. Vi vil uttrykke stor tilfredshet med at denne forskriften kommer, slik at den gode praksis som allerede eksisterer ved mange sykehjem, blir utvidet til å gjelde alle. Det er ingen tvil om at det at mange eldre og mange sykehjemsbeboere bruker ganske mange medikamenter, utsetter dem for fare for bivirkninger og andre skadevirkninger, og at det derfor er på høy tid at den gode håndtering av dette problemet blir gjort allment innen sykehjems-området.