Hovedtaler på landsmøtet

22. mars 2011

Hovedttaler på landsmøtet til Landslaget for offentlige pensjonister blir Gunnar Berge. Han er i dag styreleder i det statlige oljeselskapet Petoro, et verv han har hatt siden han gikk av som oljedirektør i 2007. Berges lange politiske karrierer kan kort oppsummeres slik, Representant for Rogaland på Stortinget i perioden 1969-1993, kommunal- og finansminister i to av Brundtlandregjeringene, lokalpolitiker i Stavanger fra 1963, fagforeningstillitsvalgt m.m. At Berge i unge år virket som industriarbeider med fagbrev som platearbeider, er neppe ukjent, men at han startet på den lokaltradisjonelle yrkesveien som dreng og måtte velge på nytt på grunn av fotskade, er nok mer ukjent. 70-åringen fra Etne må ha mye spennende å fortelle delegatene på landsmøtet. Møtet arrangeres på Sola 24.-26. juni. Vertslag er Sandnes og Jæren lokallag.