Hva er spesielt med eldre kreftpasienter?

Alder er den viktigste risikofaktoren for å få kreft. Det sa Siri Rostoft som holdt innlegget «Hva er spesielt med eldre kreftpasienter?» under Dagens Medisins Kreftkonferanse nylig.

Siri Rostoft er geriater og møter ofte mange pasienter med uoppdaget kreft i forbindelse med kirurgiske inngrep. Hun påpekte at det å gi tilgang til bredere diagnostikk, som for eksempel PET-scan, gjør at man også oppdager en rekke kreftformer hos de eldre som aldri ville blitt til noen plage.

Rostoft tror at temaet alder og kreft vil bli stadig mer aktuelt ettersom antallet eldre øker. Målene for en kreftbehandling av eldre og skrøpelige pasienter er ofte ikke det samme som for yngre kreftpasienter. Derfor er det viktig å vite hva som er viktig for den enkelte pasient. Som eksempler påpekte Rostoft at det for de eldste kanskje ikke er overlevelse og livsforlengelse som er målet, men heller symptomkontroll, funksjonsnivå, livskvalitet og behandlingsbyrde. I disse tilfellene må tilbudet utformes i henhold til det som er viktig for pasienten.

Ofte brukes Clinical Frailty Scales som er en skala fra en til ni der man måler faktorer som for eksempel om det trengs hjelp i hverdagen til å ta medisiner, til å handle eller å gå utenfor hjemmet. Ved hjelp av denne skalaen kan man se hvem som vil ha nytte av en geriatrisk vurdering. Å finne ut hvor pasienten er i livet sitt og hvilke prioriteringer de selv gjør i forhold til eventuell behandling er viktig. Rostoft påpekte at det å prioritere en time til en slik vurdering kan være mye mindre kostnadskrevende enn å starte opp en rekke utredningsopplegg og behandlingsopplegg uten først å ha diskutert med pasienten om hva som er målet med behandlingen.

CFS (Clinical Frailty Scale) er opprettet for å hjelpe helsepersonell med å raskt identifisere skrøpelighet hos personer over 65 år.

Legeforeningens sider HER finner du en oversikt over denne skalaen.

bigstock-Doctor-with-female-patient-21258452.jpg
@