Hva sier forskningen om omsorgstjenestene i Norge?

Tirsdag 26. november arrangerer Norges Forskningsråd forskningsfrokost med tittelen: Hva sier forskningen om omsorgstjenestene i Norge? Du kan følge dette arrangementet på nett.

Er det en sammenheng mellom organisering og bruk av tvang på sykehjem? Hvordan oppleves eldreomsorgen av pasienter og pårørende? Og hva sier forskning om hvordan norske omsorgstjenester kan bli bedre? På oppdrag fra Forskningsrådet har forskere ved Folkehelseinstituttet sett på 796 vitenskapelige artikler fra omsorgstjenesteforskningen i Norge. På forskningsfrokosten vil resultatene av denne forskningen bli presentert.

Forskerne har kartlagt hva det forskes på, sentrale forskningsresultater og konsekvenser for tjenestene. De har undersøkt om det er avdekket viktige kunnskapshull, hva som er likt og ulikt og hvor spesielle styrker og utfordringer ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst.

For den som ønsker å følge arrangementet på nett, kan du se det HER  fra klokken 9.00 tirsdag 26. november.

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@