Hva sier partiprogrammene om eldrepolitikk?

13. september er det stortingsvalg i Norge. Mer enn hver fjerde velger er over 60 år, og det er særlig antallet velgere mellom 67 til 79 år som stiger mye. Hvordan har det påvirket partiprogrammene?

I vår siste utgave av medlemsbladet «Vi i LOP» kan du lese at mens trenden globalt er at personer over 70 år stadig har mer innflytelse og politiske posisjoner, er Norge landet som går motstrøms med svært lav representativitet for en stadig voksende gruppe seniorer. Etter valget til høsten ligger det an til at Stortinget vil ha maksimalt én representant over 70 år.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen gikk tidligere i år ut med en oppfordring til høstens velgere om å endre på stemmesedlene i protest mot at norske partier ikke prioriterer kandidater over 70 år. Selv om mulighetene for å påvirke hvem som får en stortingsplass er svært små, oppfordrer likevel eldreombudet folk til å protesterere ved å flytte eldre kandidater til toppen av stemmeseddelen. Hvordan dette gjøres i praksis kan du lese på eldreombudets hjemmesider HER.

De fleste partiene er ganske sparsomme når det kommer til området senior- og eldrepolitikk, og det er ikke veldig mye plass i partiprogrammene som er viet dette. Høyre og Arbeiderpartiet skiller seg ut, begge disse partiene har viet området seniorer og eldre noe mer plass enn de andre partiene. I skrivende stund har ikke KrF og Fremskrittpartiet lagt ut sine partiprogrammer for 2021 - 2025 på sine nettsider, vi vil gå gjennom disse når de blir lagt ut. 

Nedenfor har vi lenket opp til de ulike partienes partiprogrammer, på de områdene som gjelder eldre- og seniorpolitikk. Vi har kun tatt for oss de partiene som i dag er representert på Stortinget. 

 

Arbeiderpartiet
Hele Arbeiderpartiets partiprogram finner du her: https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/

Her finner du aktuelle avsnitt som spesielt gjelder seniorer:
Aktive eldre
Demens
Den kulturelle spaserstokken
 

Høyre
Hele Høyres partiprogram finner du her: https://hoyre.no/politikk/partiprogram

På side 37-39 i Høyres partiprogram finner vi avsnittene «Leve hele livet – livsglede for eldre», «Faglig sterk helse- og omsorgstjeneste» og «Pårørende» som gjelder området eldrepolitikk.

 

Venstre
Hele Venstres partiprogram finner du her: https://www.venstre.no/politikk/programarbeid/programkomite/#progra

På side 46 i Venstres partiprogram finner vi avsnittet «Vi vil gi eldre mer frihet og trygghet» som gjelder området eldrepolitikk.

 

Senterpartiet
Senterpartiets andre utkast til partiprogram finner du her: https://www.senterpartiet.no/stortingsvalg-2021/program/komite-for-prinsipp-og-handlingsprogram-for-perioden-2021-2025

På side 79 i Senterpartiets partiprogram finner vi avsnittet «Helse- og omsorgstjenester til eldre» og «Ny og moderne pårørendepolitikk» som gjelder området eldrepolitikk.

 

Miljøpartiet de grønne
Miljøpartiet de grønnes partiprogram finner du her: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/2531/attachments/original/1620815533/Arbeidsprogram_2021_trykk.pdf?1620815533

På side 79 i Miljøpartiet de grønnes partiprogram finner vi avsnittet «Seniorpolitikk» som gjelder området eldrepolitikk.

 

SV
SVs partiprogram finner du her: https://www.sv.no/politikken/arbeidsprogram

På side 31 i SVs de grønnes partiprogram finner vi avsnittet «Eldre» som gjelder området eldrepolitikk.

 

Rødt
Rødts partiprogram finner du her: https://roedt.no/arbeidsprogram

På side 35 i Rødts partiprogram finner vi avsnittet «Pensjon» som gjelder området pensjonspolitikk.


 

Disse partiene har ikke lagt ut partiprogrammer på nettsidene sine enda. Denne saken vil bli oppdatert når dette legges ut:

KrF

Fremskrittspartiet

bigstock-Stortinget-the-seat-of-Norway-104691761.jpg