Hva skjer med Statens seniorråd?

Det er ikke oppnevnt nytt seniorråd etter at fungeringsperioden 2014-2017 er avsluttet. Helse- og omsorgsdepartementet vil foreta en vurdering av rådets formål og funksjon, og det er å håpe at dette vil medføre en styrking av rådet.

Statens seniorråd avsluttet sin fungeringsperiode den 31. desember 2017. Vurderingen som Helse- og omsorgsdepartementet skal foreta ble varlet i statsbudsjettet for 2018. Statsbudsjettet varsler om denne vurderingen vil gjøres med den hensikt å styrke idéutvikling og nytenking om seniorers rolle i et aldrende samfunn og hvordan skape et mer aldersvennlig samfunn i alle sektorer.

Det var i 2014 at Statens seniorråd ble flyttet fra Arbeidsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet, noe som medførte kritikk fra flere kanter, det ble også fremført kritikk om at rådet hadde blitt vingeklippet.  Det blir derfor spennende å følge med på hvordan departementet nå vil styrke rådet og fremme nytenking om seniorers rolle og aldersvennlige samfunn.

Du kan lese årsrapporten for 2017 fra Statens seniorråd HER.

Seniorrådet©RebeccaRavneberg.jpg
@