Hvem dør først – vi eller papiravisa di?

Spørsmålet ble stilt av styret i LOP Nedre Romerike og ansvarlig redaktør Magne Storedal i Romerikes Blad tok utfordringen! Et godt besøkt møte fikk høre at pensjonister anses som mer levedyktige enn papiraviser.

Tekst og foto Maj Lindholt

 

Store utfordringer

-Mediebransjen har mange utfordringer og konkurrenter. Folk har etter hvert fått utallige muligheter for å lese nyheter og annet avisstoff på pc, nettbrett og mobil. Opplagstallene for papiravisene synker raskt. Det samme gjør annonseinntektene til papiravisene, fortalte Storedal som også berømmet pensjonister som trofaste abonnenter. Det er ikke lenger et spørsmål om papiraviser forsvinner, men om når. Kanskje blir det en overgangsfase hvor papiraviser utgis for eksempel på lørdager. Men framtiden for journalistisk virksomhet er nettbasert.

 

Digitalisering uunngåelig

Storedal utdypet sin påstand ved å beskrive hvordan en redaksjon arbeider i dag: På sosiale medier er aktivitetene like mangslungen som det er antall deltagere. Folk «poster» om alt og ingenting slik at det er nesten umulig å båssette ytringene. Men for alle medier er det viktig å fange opp ytringer som gitt en høyere distribusjon gjennom oss, kan fungere som en såkalt «snakkis». Medier folk ikke snakker om i familien og seg imellom når folk møtes, vil neppe kunne spille noen rolle i en heldigitalisert verden. Vi i media har fått en rolle som forsterker av hva som foregår i sosiale medier. Det er derfor journalister er så opptatt av å skaffe seg venner slik at de har apparatur til å fange opp og forstå verdien av det folk legger ut enten det nå er i form av saftige meninger, morsomme ytringer, rørende historier, avslørende informasjon osv., osv. Når vi lykkes som forsterker, får vi tifold igjen i den forstand at det vi lager som spin off blir debattert og delt via sosiale medier. Gjennom denne typen prosesser får vi også mange til å like oss. Så snart noen har «liket» oss, kan vi distribuere innhold mot dem slik at vi får trafikk tilbake. Mens mediene selv var navet i nyhetsdistribusjonen ser vi nå at dette navet er flyttet mer inn i sosiale medier – altså Facebook. De sakene som virkelig går, får en fantastisk høy lesing gjennom deling. Da må vi ha innhold som egner seg inne i dette navet. Det må vi skape selv eller hente fra sosiale medier.

 

Avisengasjerte pensjonister

Etter foredraget utviste pensjonistene stor interesse for regionens avis.  Bekymring for at papiravisen opphører, ble tydelig kommunisert.

-Å produsere aviser koster penger og annonsørene søker seg til nettet – så dette er en nærmest uunngåelig utvikling. Gravende journalistikk som flere etterlyste, krever store ressurser, svarte redaktøren, og mange ganger blir det ikke en gang artikler av det. Men hvis annonseinntektene stiger, så er det håp om at vi kan fortsette med dette. Men det blir nok på nett.

Fra medio april er denne (papir)avisen tilgjengelig på nett fra kl. 21. 00 for abonnentene – altså noen timer før den dumper ned i postkassene. Kanskje er det lurt å bli venn med nettbrettet nå?!  

April 2015 002.JPG
@