Hvordan vil trygdeoppgjøret 2019 bli?

Går vi nok en gang mot et nulloppgjør for pensjonistene? Det har flere av LOPs lokallagsledere sendt leserinnlegg til lokalpressen om. Her påpekes det at nulloppgjør år etter år er skammelig overfor en generasjon som har vært med og bygd opp den velferdsstaten vi lever i og som kommer alle generasjoner etter oss til gode.

Forrige uke kunne vi lese i Dagbladet at «lønnsoppgjøret blir fetere enn på lenge for alle som har jobb, men pensjonistene avspises med smuler».

Den 13. desember 2018 la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fram følgende forslag i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen så snart som mulig legge frem sak om endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling fratrukket 0,75 pst. til faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling».

Dette forslaget har LOP fremmet gang på gang i tidligere trygdeoppgjør, og forslaget fikk støtte fra Rødt og MDG i tillegg til forslagsstillerne.

Også andre røster har kommet på banen i denne saken.  Som for eksempel i Fredrikstad Blad, der Vidar Schei fra LO skriver: «Selv om Frp har vært tydelige i sine tordentaler mot underregulering av pensjoner og ment at dette er uverdig, har Frp gang på gang stemt imot endring av regelen».

Innføringen av underreguleringen skjedde i 2011 under den siste rødgrønne regjeringen. Denne innføringen ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget. Nå ser vi at pensjonistene blir tapere år etter år, og mange partier har snudd i denne saken. Vi må ikke resignere, men fortsette kampen for å få bort dette svært urettferdige grepet som rammer pensjonistenes økonomi.

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@