I møte med kulturministeren

28. mai 2013

Kulturminister Hadia Tajik inviterte en rekke frivillige organisasjoner til et møte den 27. mai. Hensikten med møtet var å gi organisasjonene anledning til å fremlegge sine meninger og innspill om fremtidens frivillighetspolitikk. Fra LOP møtte Turid Frimo. Spørsmålene som departementet på forhånd hadde stilt dreide seg om eldre som ressurs i det frivillige arbeidet og hvordan frivillighetspolitikken bør utformes for å kunne rekruttere enda flere eldre inn i slikt arbeid.

 

Her følger referat fra møtet:

Møte: Mandag 27.mai 2013 med kulturministeren

Sted: St.Hanshaugen frivillighetssentral

LOP`s innspill til frivillighetspolitikken:

KUD`s spørsmål:

-          Hva skal til for å rekruttere eldre til frivillig arbeid?

-          Hvordan bør frivillighetspolitikken utformes for å rekruttere eldre til frivillig arbeid?

-          Hva bør KUD vite om eldre som ressurs i frivillig arbeid

Her er LOPs svar som også ble levert til statsråden:

1. En må slutte å se på eldre bare som en belastning i forhold til eldrebølgen og manglende sykehjemsplasser. Dette gir en negativ trend. De fleste eldre er ”oppgående” personer med store ubrukte ressurser. Ord som kan virke negative på den enkelte eldre gjør at en heller ikke tror at samfunnet har brukt for en.

2. En bør her kartlegge behovet for hvor en ønsker eldre inn i frivilligheten og fremelske dugnadsånden og fokusere på at samfunnet har bruk for de eldre.

3. Kartlegge hva de eldre har gjort før de ble eldre f. eks. sykepleier, lærere og lignende, slik at disse kan brukes innenfor frivilligheten hvor de har kompetanse og ikke bare til å servere kaffe på et sykehjem. Innenfor ungdomsarbeidet trenger de folk med erfaring fra å møte yngre med problemer, her bør en benytte seg av eldre med spisskompetanse som spesialpedagogikk. Vise de eldre respekt for de erfaringene de har gjort seg gjennom et langt yrkesaktivt liv  

 

LOPs nestleder Turid Frimo foran til høyre på bildet.

@