Ikke bare positivt med digitale helsetjenester

En helt ny studie ved Nord Universitet viser at mange eldre sliter med å bruke digitale helsetjenester, og at dette blant annet går ut over pasientenes verdighet. Mange opplever at de blir mindre selvhjulpne og mer avhengige av hjelp.

«Det viktigste funnet er at eldre har en følelse av hjelpeløshet og av fiasko når de skal bruke nye digitale helsesystemer. Behovet for å be om hjelp kan få eldre voksne til å føle seg mer sårbare og til og med ydmyket». Det sier professor Lisbeth Uhrenfeldt ved Nord universitet til nettstedet Forskning.no. Sammen med en forskergruppe har hun utført en studie om eldres bruk av digitale helsetjenester.

Mange hindringer oppstår når programvare endres eller i møte med teknologi som ikke fungerer. Det å bestille legetime, ny resept eller å sjekke testresultater går fra å være enkle ting man er vant til å gjøre, til å bli vanskelige oppgaver når man må hanskes med nye digitale systemter. Plutselig opplever mange en større avhengighet av andre mennesker for å kunne utføre det som tidligere var uproblematiske oppgaver.

Du kan lese mer om dette på Nord Universitet sine nettsider. Studien er en del av doktorgradsarbeidet  «Digitale krav og behov i Norge angående eldre mennesker og deres verdighet» som forventes avsluttet i januar 2023.

bigstock-Tired-and-stressed-old-man-wit-386583844.jpg
@