Ikke skjerp skatten for pensjonister!

15. mars 2010

Flere LOP-medlemmer har reagert sterkt på forslaget om skattlegging av pensjonsinntekt som er på høring med frist 3. mai. - Vi ble overrasket over det foreslås at en skatteskjerpelse som særlig går ut over tjenestepensjonister, sier leder for LOPs pensjonsutvalg Elen Lein, og legger til at regjeringen også foreslår at trekket til folketrygden økes fra 3,0 til  4,7 prosent for pensjonister og at særfradraget skal fjernes. Minstefradraget foreslås hevet slik at det blir likt for lønnsmottakere og pensjonister. Pensjonsutvalget arbeider med høringsuttalelsen som også vil bli behandlet på sentralstyremøtet 29. april. Lein understreker at utvalget gjerne tar i mot innspill fra medlemmene.

@