Ikke tid til å oppdage deprimerte eldre

12. januar 2015

At de ansatte på sykehjem har mye å gjøre og liten eller ingen tid til ekstra oppfølging er gammelt nytt, men likevel et viktig område å ha fokus på. Derfor er det også viktig å få fram forskning som viser hvordan de eldre på sykehjem har det på de ulike områdene av livet. Nå har førsteamanuensis Liv Halvorsrud ved Høgskolen i Oslo og Akershus forsket på hvordan hjemmesykepleiere håndterer eldre med depressive symptomer. Resultatene hun har lagt frem viser at tiden ikke strekker til for å håndterer eldre med depressive symptomer. Pleierne opplever ofte å dras mellom pasientene og de pårørende på den ene siden og arbeidsgiverens krav om effektivitet på den andre. Som på alle andre områder er dette også et område der tidlig forebygging kan forhindre økt bruk av helsetjenester på sikt.

Les mer om Liv Halvorsruds forskning HER.
bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@