Ingen eldreminister - foreløpig!

Det ble ingen eldreminister i landets nye Støre-regjering. Men med Odd Roger Enoksen (67 år) som statsråd har i alle fall gruppen 65 + en representant i regjeringen.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen holder likevel fast på håpet om at en statsrådpost som eldreminister kan bli opprettet etter hvert.

Eldrebefolkningen vokser, og eldrepolitikk vil kreve stadig mer oppmerksomhet. Det er et åpenbart behov for en eldreminister sier Jacobsen i en uttalelse.

Eldreombudet har utarbeidet en oversikt på fem områder som det er særlig viktig å ta tak i:  

  • styrke helse- og omsorgstjenestene for eldre
  • stoppe vold, overgrep og forsømmelse av eldre
  • sørge for at ingen ikke-digitale eldre faller utenfor
  • hindre sosial isolasjon og ensomhet blant eldre
  • styrke eldres samfunnsdeltakelse og påvirkning

En utdyping av hvert av disse punktene finner du HER, i eldreombudets krav til ny regjering.

 

 

bigstock-Happy-Senior-Couple-Having-Dat-271231756.jpg
@