Ingen gladnyhet likevel

16. november 2010

Samtalene mellom "pensjonskameratene" ble kortvarige og resultatløse, kommer det fram i oppfølgeren i avisen Klassekampen i dag. Dermed ser det ut til at regjeringens forslag om skatteøkninger for pensjoner fra 318.000kr blir vedtatt under finansdebatten 25. november. SVs finanspolitiske talskvinner, Inga Marte Thorkildsen går overfor Klassekampen langt i å si at regjeringen åpnet for å gjøre endringer i forslaget bl.a.i innslagspunktet. Det synes rimelig å anta at samtalene  strandet på uenighet om hvordan inndekningen av "tapet" på økt skatt ved høyere innslagspunkt skulle finansieres.

@