Ingen stor økning i helsetjenester i hjemmet

Levealderen i Norge øker, men det har ikke ført til en økning av hjemmetjenester blant eldre. Forskere er ikke sikre på om dette kommer av at de eldre nå er friskere, eller om terskelen for å få hjelp har blitt høyere.

Men en ny rapport fra Folkehelseinstituttet tyder på at den største forklaringen ligger i at eldre nå er friskere og mer funksjonsdyktige enn tidligere generasjoner.

Likevel vil behovet for hjemmetjenester dobles de neste tiårene, men dette kommer kun av at det blir flere eldre, og ikke av at de blir dårligere.

Seniorforsker Bjørn Heine Strand ved avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet (FHI) har ledet studien som har anslått behovet for hjemmebaserte tjenester fram mot 2050. Han viser til at tidligere studier har vist at eldre nå har et bedre funksjonsnivå enn forrige generasjon eldre. Også denne nye studien fra FHI understøtter disse tidligere funnene: Blant befolkningen over 70 som mottok helsetjenester fant man en klar bedring i funksjonsnivået. Rundt halvparten i denne gruppen hadde alvorlig funksjonsnedsettelse i 1995/96 mot kun en av fem i 2017/2019.

FHIs nye studie viser at personer med behov for bistand i hjemmet er ventet å øke fra dagens 64.000 til omtrent 160.000 i 2050.

Det er forskere fra FHI, NTNU, UiT og Nasjonalt senter for aldring og helse har samarbeidet om studien, og den er støttet av Helsedirektoratet.

 

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@