Innspill - Bo trygt hjemme reformen

LOP er en av de inviterte instansene til å levere innspill til regjeringens «Bo trygt hjemme»- reform. Her kan du lese hele innspillet fra LOP til denne reformen.

Takk for invitasjonen om å komme med innspill til – «Bo trygt hjemme»- reformen.

Slik LOP ser det er dette en videreføring av «Leve hele livet» reformen, spesielt den delen som gjelder satsingsområdet «Et aldersvennlig Norge» og «aldersvennlig stedsutvikling».

Aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende om å skape fysiske omgivelser som gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, og skape gode nærmiljøer der det er godt å bli gammel. Mange kommuner har fått tittelen «Aldersvennlige kommuner» og har gjort en masse for å tilrettelegge for:

 - Gode sosiale møteplasser i nærmiljøet (kafè, bibliotek, universelt utformede turstier, kulturtilbud og/eller trimaktiviteter) Sauda har blant annet arrangert babysvømming samtidig med at pensjonistene har sine svømmetimer. Dette har vært svært vellykket.

- Digitalt utenforskap – Her er kurs i digital mestring viktig, men vi må innse at noen eldre aldri blir digitale. Da er det viktig at vi har gode hjelpere som kan gjøre oss i stand til å benytte tekniske hjelpemidler, foreta bestillinger, betale regninger og holde kontakt med hjelpeapparatet, familie og venner på nettet.

Som statsråden påpeker ønsker de fleste av oss å bo i egen bolig og klare oss selv lengst mulig. Alderspensjonistene er friskere, blir eldre, og de fleste klarer seg bra langt inn i alderdommen.

Det vi trenger er at vi kan føle oss trygge på at hjelpen er der den dagen vi trenger den, og at pårørende ikke blir utslitt, men kan bidra etter evne.

Organisering av hjemmetjenesten er viktig slik at de eldre slipper å forholde seg til mange personer, men ha få og gode nærkontakter. 

Dette bør også være en holdningsreform der yngre etterhvert må venne seg til å planlegge for egen alderdom:

  • Egner boligen min/vår seg til å bli gammel i?
  • Har kommunen boligprosjekter for eldre, og i tilfelle er det noe for meg?
  • Hva må til for at jeg/vi skal kunne bo lengst mulig hjemme?
  • Hvilke tilpasninger kan enkelt gjøres i eksisterende bolig?
  • Lånemuligheter i Husbanken?
  • Hvordan er kollektivtilbudet dersom jeg ikke kan kjøre bil lenger?
  • Hvordan er hjemmetjenesten organisert?

Det var ikke avsatt midler til «Leve hele livet»- reformen. Det er derfor ulikt hvor langt kommunene har nådd og «forskjells- Norge» har økt. Det er derfor viktig at det avsettes midler til blant annet utbedring av boliger, og at Husbanken blir en viktig aktør i arbeidet. Heis i eldre boligblokker vil være en god investering for at eldre skal kunne bo lenger i eget hjem.

Vi har tro på at prosjekter, der flere aldersgrupper bor sammen og kan hjelpe hverandre, kan bidra til å øke trygghet, gi mestringsfølelse og hjelpe mot ensomhet. Her er det mange gode eksempler fra kommunene.

For at kommunene skal kunne håndtere økningen i den eldre befolkningen, er det derfor viktig at kommuneøkonomien bedres betraktelig.

 

Med vennlig hilsen

 

Rannveig Bærheim                                                                          

leder sentralstyret                                                    

 

Wenche Sandlie

daglig leder

bigstock-People-On-Square-Of-Cute-Old-T-451359655.jpg
@