Inspirasjonsdager om matglede for eldre

Regjeringen arrangerer denne høsten seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. LOP har flere ganger tatt opp forhold rundt undernæring og eldre, og kvaliteten på maten og måltidene i helse- og omsorgssektoren. Vi håper derfor at dette tiltaket vil bidra til forbedringer på området.

Høstens inspirasjonsdager skal foregå i Alta, Vadsø, Ålesund, Hamar, Grimstad og i Mosjøen. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll. Det er Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til disse dagene som spesielt retter seg mot de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

Mer informasjon og program for dagene finner du HER.

colourbox1985543.jpg