Invitasjon til uføretrygdede medlemmer i LOP

FFO ønsker å vite hvordan varig uføre som var uførepensjonister før 2015 opplever det å være uføretrygdet i ny uføretrygdordning. De ønsker derfor å samle om lag 50 personer til å dele av sine personlige erfaringer med den nye uføretrygdordningen.

Temaet er knyttet til inntektsendringer, informasjonen fra, og kontakt med NAV og Skatteetaten, samt erfaringer med å kombinere arbeid med trygd. På samlingen vil deltakerne også få en presentasjon om hva som er status nasjonalt for uføretrygdreformen.

Det er ingen deltakeravgift, og det blir servert lunsj og pausesnacks i løpet av dagen. FFO dekker reisekostnader (rimeligste reisemåte), og ved søknad kan det bli dekket overnatting om det er spesielle behov som tilsier at man ikke kan reise tur/retur samme dag.

LES MER HER og på FACEBOOK

penger.jpg
@