K.Helland: Registreringssystem og sykehjemsplass

27. august 2011

En artikkel i Aftenposten om en 96-åring som ikke får sykehjemsplass, opprørte leder Kjell Helland. To dager senere fikk han spalteplass for hva Landslaget for offentlige pensjonister pensjonister mener og hvorfor landsmøtet krevet at det opprettes et kommunalt og nasjonalt registreringssystem som kan gi sikker oversikt over hvor mange eldre som etter dokumentert behov årlig søker fast sykehjemsplass Trist og tragisk Aftenpostens artikkel 22. august om 96-åringen som ikke får sykehjemsplass er trist lesing. Dette er bare en bekreftelse på at å få en fast sykehjemsplass selv etter dokumentert behov, det er noe de svakeste eldre sliter med over hele landet. Vi eldre blir stadig lovet at bårt behov for bl.a. sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal være dekket innen 2015.

Vi i Landslaget ver hvor mangefor offentlige pensjonister nekter å tro at myndighetene kan vite hvor mange sykehjemsplasser vi trenger dersom det ikke finnes dokumenterte tall. Det sier seg selv at det da også vil være svært vanskelig å beregne antall sykehjem som må bygges og anslå de faktiske driftskostnadene. Vi har da også overfor Regjeringen krevd at det opprettes et kommunalt og nasjonalt registreringssystem som kan gi sikker oversikt over hvor mange eldre som etter dokumentert behov søker fast sykehjemsplass.

Kjell Helland, leder, Landslaget for offentlige pensjonister (Aftenposten, Debatt, side 6, 24.08.11).  Aftenpostens artikkel av 22.08.11 kan leses her