Kan fastlegeordningen reddes?

Stadig flere norske innbyggere blir stående uten fastlege. Samtidig viser tallenes tale at unødvendige sykehusinnleggelser, særlig blant eldre personer, øker hvis man er blant de som ikke har en fastlege. En fastlegeordning i krise er dyrt på flere måter.

I desember 2021 var antallet innbyggere uten fastlege 138 453 personer. Den negative utviklingen fortsetter i 2022, og pr. 1. februar i år sto omtrent 150 000 innbyggere uten fastlege. Oversikt over disse tallene finner du HER.

Helsedirektoratet lyser nå ut et tilskudd på 225 millioner som kommuner som vil inngå avtaler med allmennleger i spesialisering kan søke på. Dette skal være med på å styrke fastlegeordningen. Men vil dette monne for en fastlegeordning i krise?

LOP har satt fokus på fastlegeordningen både i medlemsbladet vårt og i kravene til statsbudsjettet for 2023. Fastlegeordningen er førstelinjen i helsetjenesten, og jo eldre vi blir, jo mer øker behovet for kontakt med fastlegen vår. LOP har derfor satt fokus både på at økte bevilgninger må til, og at det må bli slutt på ordningen med tilfeldig uttrekk for reduksjon for de pasientene som opplever at fastlegens pasientlister blir avviklet.

Legeforeningen satt i fjor fokus på at konsekvensene av kontinuitetsbrudd hos fastlegen slår sterkest ut for de eldre. Sannsynligheten for en potensiell unngåelig sykehusinnleggelse økte med opptil 9 prosent for eldre pasienter som ble stående uten fastlege. Disse tallene kan du lese mer om HER.

Samtidig kunne meningsmålingsbyået IPSOS sist uke melde at eldre er mer fornøyde med fastlegen sin enn yngre. I perioden 2014 til 2021 svarte en stabil høy andel på over 8 av 10 av de som er 60 år eller eldre at de er meget godt eller ganske fornøyde med fastlegen sin.

bigstock-Male-Doctor-Writing-Notes-In-M-443086349.jpg