Kan sensorteknologi være et nyttig redskap for eldre?

Sensorteknologi er en type velferdsteknologi som kan bidra til økt trygghet og sikkerhet hos eldre som bor hjemme. Eksempler på sensorer er magnetisk bryter, fotosensor, trykksensor, og bevegelsessensor.  Dette er teknologi som ikke bæres på kroppen, men som er installert i hjemmet.

Nå har Folkehelseinstituttet sett på hva man vet om slik teknologi i hjemmet. Bakgrunnen er at gruppen eldre over 60 år øker, og beregnes å utgjøre en fjerdedel av befolkningen fram til år 2030. Det er et politisk mål at eldre skal ha mulighet å bo hjemme i størst mulig grad, selv med nedsatt funksjonsevne. For å klare dette målet er det lagt opp til utstrakt bruk av velferdsteknologi.

Folkehelseinstituttet har gjort en oppsummering av all tilgjengelig forskning på området sensorteknologi i helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen en denne gjennomgangen var at man i dag har altfor lite kunnskap på dette området til å kunne vurdere kost-nytte effekten av å ta disse teknologiene i bruk.

Her er det altså behov for flere studier, slik at beslutningstakere og brukere kan få klarhet i hvordan kost-nytte perspektivet vil bli hvis man ønsker å benytte slike teknologier i stadig større grad.

Hele rapporten fra Folkehelseinstituttet kan du lese HER.

bigstock-Elderly-Man-With-His-Wife-Goin-6598275.jpg
@