Kjell Helland ny leder

26. juni 2011

Kjell Edvard Helland ble i dag valgt til leder for sentralstyret i Landslaget for offentlige pensjonister. Han er nestleder i Trondheim lokallag og har bl.a. vært stortingsrepresentant i 16 år. Ny nestleder ble Turid Frimo som også leder Oslo lokallag. De fem styremedlemmene i perioden 2011-13 ble Leon Skogvold  fra Nedre Romerike (ny), Åshild Hauan fra Salten (ny), Magne Helland fra Sandnes og Jæren, Aagot Flagstad fra Lillehammer og Johannes Bolstad fra Bergen (ny). De tre varamedlemmene er alle nye; Nils Kr. Lie fra Presteforeningen, Turid Mæhre Olsen fra Midt-Helgeland og Sigurd Dybvik fra Ålesund. Alle valg var enstemmige og skjedde med akklamasjon! Fortsetter på Les mer Kjell Edvard Helland ble i dag valgt til leder for sentralstyret i Landslaget for offentlige pensjonister. Han er nestleder i Trondheim lokallag og har bl.a. vært stortingsrepresentant i 16 år. Ny nestleder ble Turid Frimo som også leder Oslo lokallag. De fem styremedlemmene i perioden 2011-13 ble Leon Skogvold  fra Nedre Romerike (ny), Åshild Hauan fra Salten (ny), Magne Helland fra Sandnes og Jæren, Aagot Flagstad fra Lillehammer og Johannes Bolstad fra Bergen (ny). De tre varamedlemmene er alle nye; Nils Kr. Lie fra Presteforeningen, Turid Mæhre Olsen fra Midt-Helgeland og Sigurd Dybvik fra Ålesund. Alle valg var enstemmige og skjedde med akklamasjon! Fortsetter på Les mer  

Sentralstyret hadde sitt første møte umiddelbart etter landsmøtet. Medlemmene uttrykte vilje til å satse på verving og å gjøre organisasjonen mer synlig i media og dermed i samfunnet. Helsespørsmål og lokallagsbesøk ser også ut til å bli viktige i den treårige landsmøteperioden som begynte i dag.

Flere nye utvalg ble oppnevnt i tillegg til de de tre man hadde i forrige periode; Pensjonsutvalge, Turutvalget og Medieutvalget. Nye utvalg er Helse- og omsorgsutvalget, Utvalg for å revidere håndboka, Kurs-kontakt-konferanse-utvalg. 

Styret skal avholde tre styremøter til i år; 6.-7. september (kombinert styremøte og arbeidsseminar), 12. oktober og 23. november.