Kjære LOPere

Alt blir bra skriver barna, samtidig som de tegner en regnbue. Et godt budskap, og jeg velger å gjøre det samme, og skrive Alt blir bra.

Landet vårt, og store deler av verden, lever i en slags unntakstilstand. Folks helse er truet og arbeidsplasser er truet. Dette er tøffe rammer. Samtidig er vi alle heldige, fordi vi lever i Norge, med god velferdsmodell og godt helsevesen.

Lokallagene våre har avlyst all sin aktivitet inntil videre. Dette er aktiviteter som er en viktig sosial og faglig arena for våre medlemmer, og som derfor er et stort savn for mange. Både lokalt og sentralt, ser vi frem til at denne aktiviteten kan starte igjen. Vi vet bare ikke når, ennå.

Sentralt har LOP hatt full drift under hele denne unntakstilstanden, på hjemmekontor.

I de siste ukene har det vært mye arbeid med å sende ut medlemskontingent. Det er alltid mye forarbeid og etterarbeid i denne prosessen, og jeg har samarbeidet tett med vårt regnskapsbyrå. Alle skal ha mottatt sin faktura på medlemskap nå. Og vi takker for at du betaler. Så slipper vi å bruke ressurser på å purre. Og vi får et fortsatt økonomisk ståsted til å drive godt LOP arbeid for å bevare den offentlige tjenestepensjonen og for å styrke pensjonistenes vilkår både nasjonalt og lokalt.

I tiden rett etter utsendelse av fakturaer eksploderer det med aktivitet på min telefon og e-post. Beskjeder om adresseendringer, e-post, og utmeldinger av medlemmer som har falt fra det siste året. I telefonen har jeg snakket med medlemmer fra hele landet, og det bekrefter oss som et landsforbund. Og jeg har snakket med mange pårørende, som forteller om en nær slektnings bortgang, som skal meldes ut. Og en tendens, uten at det finnes noe statistisk materiale på det, er at medlemmene våre har vært medlemmer i mange, mange år. Og medlemmene våre blir gamle, mange blir godt over 90. Det er imponerende.

De aller fleste av dere jeg har hatt kontakt med gir meg beskjed om e-post eller ny adresse. Og sekretariatet er avhengige av beskjed om adresseendring, slik at vi slipper å få neste utgave av Vi i LOP i retur, og dere mister den utgaven. Tusen takk for at dere gir beskjed om adresseendring.

I denne situasjonen vi er i, med fare for smitte, sykdom og isolasjon, har mange av telefonsamtalene vært lange. Folk har vært mer pratsomme. Og mange medlemmer har gitt uttrykk for engstelse.

Telefonsamtalene gir også et godt innblikk i generell alderdom, når et medlem ringer til sekretariatet og ber om hjelp til å lese opp KID-numrene på fakturaen. Øynene hennes får ikke til det lenger. Jeg leter opp hennes faktura og KID-nummer i systemet, og leser det opp for henne, slik at hun kan taste de forløpende mens hun hører tallene bli lest opp. Hun takker for hjelpen, og jeg takker for at hun er medlem.

Oppsummert har det for sekretariatet vært full fart og full drift. Og etter påske venter flere arbeidsoppgaver.

Med ønsker om en god påske og en god helse.

Og jeg avslutter med å si at Alt blir bra.

 

Vennlig hilsen Wenche Sandlie
Daglig leder

bra.jpg
@