Komfyren er skyld i nesten halvparten av norske husbranner

Det har vært en del oppmerksomhet rundt komfyrvakter og støtteordninger rundt disse de siste månedene. Hvorfor et dette et viktig tema?

Jo, det skyldes det enkle faktum at hele 45 prosent av alle brannutrykninger til norske boliger kommer som et resultat av komfyrbranner. De aller fleste av disse hendelsene skjer på dagtid i hjemmene til eldre personer. Derfor er det å ha en komfyrvakt svært besparende, både for enkeltpersoner som kan slippe mye «styr» med brann i kjøkkenet sitt og alt dette medfører, og for samfunnet i form av mange brannutrykninger.
 

Hva er komfyrvakt?
Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet. Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.


Hvorfor så mye snakk om dette?
NAV har gitt støtte til innkjøp av komfyrvakt til eldre, pleietrengende og personer med nedsatt funksjonsevne. Det ble tidligere i år bestemt at komfyrvakt ikke lenger skulle dekkes av NAV, og etter planen skulle ordningen opphøre 15. mai. Dette ble begrunnet med at komfyrvakt er en vanlig handelsvare. Etter store protester fra flere hold har NAV nå snudd, slik at ordningen vil fortsette som før.

«Dette kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn en seier for fornuften»  sa administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening denne uken i et intervju med Huseierne.no

 

bigstock-Sauce-Pan-6279320.jpg
@