Kommentar til «2016 blir et godt år for norske pensjonister»

Mange LOP-medlemmer har engasjert seg i saken om pensjonsreguleringer. Leserinnlegg har blitt tatt inn i en rekke lokalaviser. Her deler vi et innlegg fra et av LOP Telemarks medlemmer som kom på trykk i Sandefjords Blad, som et tilsvar til svaret fra Anniken Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har kommentert mitt innlegg i Telemarksavisa ( TA )  30.03.16 angående underregulering av pensjoner med 0,75 %  hvert år. Dette innlegget er skrevet på vegne av Landslaget for offentlige pensjonister ( LOP), avdeling Telemark. Hun bestrider selvsagt ikke dette faktum.

Hun  hevder likevel at 2016 vil bli et godt år for norske pensjonister fordi Venstre, KrF, FrP og Høyre er blitt enige om å øke grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister fra 1.september i år. Det er riktig at grunnpensjonen øker,  men  statsråden unnlater å nevne  følgende :

Hvert år har pensjonene til gifte og samboende pensjonister blitt fratrukket 15%  av pensjonsgrunnlaget . Dette er en grunnpensjon som hver enkelt arbeidstaker har opparbeidet seg på selvstendig grunnlag. Det oppleves derfor som dypt urettferdig og nærmest som et ran at staten reduserer pensjonen vår på denne måten. Nå er det bestemt at dette fratrekket skal være på  10%  gjeldende fra 1.september i år. Det er dette staten kaller en økning av grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister.

Jeg vil heller si at « ranet» har blitt redusert med 5%. Nå får vi altså lov til  å beholde 90 % av vår egen opparbeidede pensjon. Det er med andre ord fortsatt noe å kjempe for!

Dette innlegget er skrevet av meg som privatperson.

 

Åse Wang Jensen

Penn og papir.jpg