Kommunal planlegging for flere friske år

I norske kommuner begynner nå en en ny post i planarbeidet å feste seg, nemlig «nye boformer». Den vokser fram ut fra den erkjennelsen at vi kan bygge for fellesskap og aktivitet gjennom arealplanlegging og innbyggerinvolvering. 

Det skriver Kari Midtbø Kristiansen, som er daglig leder ved Nasjonalt senter for aldring og helse, i en ny kronikk i Kommunal Rapport. Du kan lese hele kronikken HER.

Midtbø Kristiansen oppfordrer kommunene til å bruke sine arealplaner for å skape flere friske år for innbyggerne. Hun peker på at framtidens utfordringer krever at vi må klare å tenke nytt på flere områder, ikke minst når det gjelder det å tilrettelegge for boligformer som kan bidra til målet om at flest mulig eldre skal bo hjemme lengst mulig. Hun viser i kronikken til et konkret eksempel i Asker kommune som viser hvordan et boligprosjekt kan møte noen av de utfordringene vi som samfunn vil stå overfor. I dette prosjektet er det lagt opp til leiligheter der både helsehjelp og teknologi er integrert i boligprosjektet. En viktig del av prosjektet er god tilrettelegging for fellesskap og aktivitet, og et hage- og parkanlegg skal skape et møtested for alle i nærmiljøet.

Som LOP tidligere har skrevet om har eldre som bor i mindre sentrale strøk en stor utfordring i både mangel på leiligheter i nærområdet og at eneboligene de bor i ikke har en salgsverdi som er i nærheten av det man må betale for en leilighet. Spørsmålet blir dermed om utkantkommunene vil ha kapasitet til å kunne ta i bruk slike grep som nevnes i kronikken, eller om det bør komme helt andre løsninger på bordet for slike kommuner.

Aldersvennlig-by_carouselItemLandscape.png
@