Kommunehelsetjenesten må styrkes!

Kommunene er grunnmuren i helsetjenesten sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Nasjonal helsekonferanse i januar. Med ansvar for 90 prosent av helse- og omsorgstjenestene er det nå behov for en politikk som tydeliggjør en styrking av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, slo hun fast.

- For å sikre helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester må det være god samhandling mellom kommunale og statlige tjenester. Fastlegene må bli en naturlig del av kommunenes helsetjeneste. Vi trenger mer forskning på kommunale tjenester, og vi skal fortsette arbeidet med mer kompetanse og bedre ledelse, sa Helgesen i sin åpningstale.

Et sentralt tema på konferansen var regjeringens arbeid med reformen «Leve hele livet». Denne sorterer nå under eldreminister Åse Michaelsen. Etter at helse- og omsorgsdepartementet i 2017 har gjennomført fem dialogmøter rundt i landet er planen at den nyslåtte eldreministeren skal legge fram reformen for Stortinget til våren. «Det blir en viktig og annerledes reform som skal hjelpe eldre å mestre eget liv. Jeg gleder meg veldig til å presentere den og til å sette den ut i livet» uttalte Åse Michaelsen til nettmagasinet Frifagbevegelse.

 

De fem dialogmøtene har hatt følgende temaer:

 

  • Gjør måltidet hellig igjen: Mat, ernæring og måltidsfellesskap, Stavanger 30. mai 2017
  • Helsehjelp for eldre, Bergen 20. juni 2017
  • Aktivitet og fellesskap, Bodø, 31. august 2017
  • Sammenheng i tjenestene, Hamar, 26. september 2017
  • Gjennomføring av reformen, Trondheim, 7. november 2017

 

Det siste møtet i Trondheim i november samlet omtrent 50 fagfolk, ansatte i tjenestene, eldre og pårørende som ga innspill til hvordan man kan sikre at de gode tiltakene og løsningene kan bli spredt og gjennomført i hele landet.

Mange av innspillene handlet blant annet om at endringer må ta utgangspunkt i eldres behov, og forankres både i ledelsen og blant de ansatte. Flere fremholdt betydningen av at staten bidrar med verktøy og støtte til spredning og implementering av tiltak.  

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@