Kommunene må endre sin seniorpolitikk

12. juni 2013

I mai inviterte KS, UNIO og Senter for seniorpolitikk til seminar om seniorpolitikk i kommunal sektor.

Bakgrunnen var at Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen ved Forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra fra KS og UNIO har gjennomført en undersøkelse med tittelen «Seniorpolitikk under skiftende forhold. Gjenbesøk i seks kommuner».

Spørsmålene som undersøkelsen skulle svare på var disse: Er seniorpolitikken bærekraftig over tid? Har kommunene endret sine strategier og tiltak? Hva mener kommunale arbeidsgivere og tillitsvalgte er av betydning for at flere seniorer skal kunne forlenge sine yrkeskarrierer?

Undersøkelsen er finansiert av NAV gjennom FARVE - Forsøksmidler. I rapporten kommer det fram at dårlig kommuneøkonomi og tvil om virkningene har ført til at resultatene ikke har blitt slik som myndighetene har ønsket.

Forskning.no har nå laget en god og oppsummerende artikkel om undersøkelsen og funnene i den. Den kan leses HER
logo.gif