Korona-viruset, LOPs arbeid, samt nye regler for dem som går ut i helsearbeid

Daglig leder i LOP har nå hjemmekontor. Hun kan nås på vårt vanlige telefonnummer og driften går ellers som vanlig. Her gir vi litt informasjon om våre tiltak i den ekstraordinære situasjonen landet er inne i, både i forhold til LOPs aktiviteter, og for den offentlige pensjonisten.

Vårt sentralstyremøtet som var berammet til 15. april vil bli avholdt på telefon.  I forhold til landsmøtet i juni må vi avvente situasjonen, og det er mulig at hele arrangementet må utsettes. Det er derfor viktig at delegatene ikke bestiller billetter før situasjonen er avklart.

Naturlig nok er også kommende møter i LOPs ulike lokallag avlyst.
 

Nye regler for pensjonert helsepersonell
Regjeringen har i dag kunngjort nye regler som vil gjelde mange av LOPs medlemmer som er pensjonister fra arbeid i helsesektoren. For pensjonister som eventuelt blir innkalt til arbeid, eller som melder seg til slikt arbeid, vil det ikke bli avkortning av pensjonen uansett hvor mye man tjener på å gjøre en ekstra arbeidsinnsats.

 

Følg med på informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset på Folkehelsinstituttes sider HER.

Forskning.no har også laget en oversiktlig artikkel HER med tittel «Er det grunn til å frykte koronaviruset bare fordi du er eldre?»

Forskere.jpg