Koronapandemien og alderisme

En helt fersk rapport fra WHO og FN avdekker at koronapandemien ikke bare har kostet mange eldre mennesker livet, men den har også bidratt til økt aldersdiskriminering.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og helse kaller dette for alderisme. Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen mener at oppmerksomhet om dette temaet er viktig, slik at det kan bidra til å redusere stigma og alderisme.

Rapporten nevner diskriminering som for eksempel på tilgang til helsehjelp, utilstrekkelig beskyttelse av eldre beboere i omsorgsboliger og stereotype mediebilder som setter generasjoner mot hverandre.

FN-rapporten foreslår en rekke tiltak for å motvirke aldersdiskriminering. Tiltakene er rettet mot myndigheter, FN-organer, sivilsamfunnet og privat sektor. Rapporten samler kunnskap om alderismens størrelse, betydning, årsaker og konsekvenser. Hele rapporten kan du lese HER.

 

Tiår for sunn aldring

Dette året startet FN og WHO et tiår for bedre helse i alderdommen. Tiåret skal vare fra 2021 til 2030.

Dette tiåret for sunn aldring er et globalt samarbeid som er lagt opp i tråd med bærekraftsmålene, med sikte på å forbedre livet til eldre mennesker, deres familier og samfunnene de bor i.

Å finne effektive strategier som kan forebygge og motvirke aldersdiskriminering, eller alderisme, er ett av de fire satsingsområdene i dette tiåret for sunn aldring. De andre tre satsingsområdene er:

  • utvikle samfunn som fremmer eldres evner
  • levere personsentrert omsorg og primærhelsetjenester som svarer på eldres behov
  • tilby langvarig omsorg for eldre mennesker som trenger det

WHO har laget egne nettside (på engelsk) for tiåret for sunn aldring, de finner du her: https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing

Ageism-is-everywhere.jpg
@