Koronapandemiens effekter på pensjonering og sysselsetting blant seniorer

Koronapandemien ser ut til å ha gitt noe økt uttak av alderspensjon og tidligpensjon, og man ser også at litt færre enn før jobber ved siden av alderspensjonen.

Det er Ole Christian Lien i Arbeids- og velferdsdirektoratet som har utarbeidet en presentasjon for Pensjonsforum der disse tallene kommer fram. Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Sentrale aktører innen statsforvaltning, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og finansnæringen er representert i dette forumet.

Tallene fra NAV viser at kun 15 % av de mellom 62 og 66 år velger gradert uttak av pensjon. Det er flere kvinner (25 %) enn menn (11 %) som velger gradert uttak av alderspensjonen. 6 av 10 tidligpensjonister jobber ved siden av pensjonen. Det siste året er det flest som har gått over fra yrkesaktiv til pensjonist fra privat sektor, særlig gjelder dette for bransjer som er rammet av smitteverntiltakene.

På Pensjonsforums sider finner du PDF av presentasjonen:
Pensjonering og sysselsetting blant seniorer. Nye tall og effekter av koronapandemien.

bigstock-Senior-Mature-Business-Woman-H-387664705.jpg
@