Kortere saksbehandlingstid med automatisering av frikort

Så godt som alle leger er nå koblet mot Norsk Helsenett slik at de rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt. Dermed blir saksbehandlingen enklere og raskere, både for pasienten og helsetjenesten.

Også for andre helsetjenester er det mer og mer vanlig at informasjonsflyten om hva du har betalt går automatisk. Nye tall fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at 93 prosent av fysioterapeutene, 87 prosent av tannlegene og om lag 70 prosent av psykologene rapporterer egenandeler elektronisk. Men fordi det altså er en liten del av disse som ikke rapporterer automatisk, er det lurt å spørre om dette ved betaling. Hvis dette ikke går automatisk bør du spare på kvitteringen. Behandleren har da ansvar for å rapportere godkjente egenandeler til Helfo minst hver 14. dag. Som privatperson kan du selv logge deg inn på helsenorge.no og sjekke at dine egenandeler er registrert, og hvor langt du har igjen til frikort. Frikort skal komme automatisk i posten når egenandelsgrensen er overskredet. Har du beløp til gode fra begge frikort-ordningene som til sammen utgjør 200 kroner eller mer, får du beløpet utbetalt automatisk.

Hvis du trenger å endre kontonummeret ditt for tilbakebetaling finner du veiledning til det HER.

For 2018 gjelder disse satsene: Utgifter som overstiger kroner 2.258,- refunderes etter egenandelstak 1 dersom du besøker lege, psykolog, poliklinikk på sykehus og røntgeninstitutt. Medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept samt pasientreiser inngår også under egenandelstak 1.  For utgifter under egenandelstak 2 dekkes alt som overstiger 2.025,-. Dette gjelder undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF.

Penn og papir.jpg
@