Krever rettferdig rehabiliteringstilbud

29. februar 2012

Landslaget for offentlige pensjonister - Trondheim lokallag satte rehabilitering for alle på dagsorden under årsmøtet i februar. - Vi er bekymret for utviklingen i rehabiliteringstilbudet fordi det er knapphet på det, sier lokallagsleder Annbjørg Ulset Evensen. Rehabiliteringsplassene går i hovedsak til de som skal rehabiliteres til arbeidslivet, mens pensjonister gjerne avspises med korttidsplasser. Dette er ekstra uheldig fordi eldre ofte har mer sammensatte og kompliserte sykdommer. LOP Trondheim mener at antall rehabliteringsplasser må økes og at det er god samfunnsøkonomi. - Det er også et annet forhold som lokallaget er opptatt av, fortsetter lokallagslederen, nemlig egenandelene. At det egenandelen er lavere for en yrkesaktiv pasient på rehabiliteringshjem enn for en pasient på sykehjem, er så urettferdig at den bør oppheves straks! - Er vi på vei mot et forskjellsNorge når det gjelder rehabiliterings? spør Annbjørg Ulset Evensen avslutningsvis - et spørsmål som lød som et svar.

Bekymringsmeldingen er sendt Helse- og omsorgsdepartementet.

@