”Kvalitet og kompetanse i eldreomsorgen”

27. oktober 2014

Leder av LOPs medieutvalg, Turi Frimo, har rettet et spørmål til Kari Kjønaas Kjos. Her kan du lese dette spørsmålet i sin helhet:

Jeg viser til Aftenposten Debatt og ønsker å rette noen spørsmål til leder av Helse – og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos.

Hun skriver: ”Det foreslås 5 millioner til å videreutvikle og spre opplæringsprogrammer om miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang i omsorgstjenesten.”

Mitt spørsmål blir da: Opplæringsprogrammer, vil det si at det i tillegg til den faglige medisinske opplæringen og omsorgsopplæringen en i dag har for sykepleiere og hjelpepleiere også skal omfatte opplæring i sang og musikk? Skal studietiden dermed utvides?

For å få eksamenspapirer fra lærerskolen i 1967 måtte en, med gradert karakter, vise at en kunne synge og beherske ett av fire instrumenter (orgel – piano – gitar eller fløyte). Skal dette nå innføres for sykepleiere og hjelpepleiere? I en intervjusituasjon vil søkerne til en stilling innenfor omsorgstjenesten bli bedt om å synge og å vise at de trakterer et instrument?

I omsorgstjenesten jobber det svært mange som ikke har vokst opp med Margrethe Munthe og Alf Prøysen. Disse omsorgsarbeiderne gjør en formidabel jobb, skal de nå også belastes med dette ansvaret som kulturformidling er?

 

bigstock-Funny-New-Age-Couple-6581598.jpg