Kvalitetssjekker ikke eldreomsorg

16. juli 2012

NTB bringer nå alarmerende resultater av en undersøkelse: Hver 3. kommune dropper å sjekke om eldre som bor i alders- og omsorgsboliger får den omsorgen de skal ha. En ny undersøjkelse viser at få kommuner har systemer for jevnlig å undersøke kvaliteten på sine institusjoner. Dermed er det ikke lett å vite om tilbudet til våre eldste er godt eller dårlig, selv om politikere, myndigheter, beboere og pårørende er opptatt av dette. Det er frivillig for kommunene å undersøke kvaliteten på tjenestene, og det er også frivillig å rapportere funnene. Hvordan er det i din kommune?

@