Langvarige pandemikonsekvenser for de aller eldste

Røde Kors har kartlagt hvordan koronapandemien påvirker hverdagen og livskvaliteten til de som er over 80 år og oppover. Mer enn 400 personer mellom 80 til 98 år har blitt intervjuet og har delt erfaringer fra denne spesielle tiden.

Intervjuene viser at denne gruppen eldre har blitt mer ensomme under pandemien, og at mange har fått en atskillig vanskeligere situasjon. Særlig det at livet blir mer stillesittende og alle tilbud om fysisk aktivitet forsvinner, går ut over både fysisk og psykisk helse. Hele denne kartleggingen fra Røde Kors er oppsummert i en rapport som kan leses HER.

I en kronikk i Dagbladet tok Kjetil Heggem, fagansvarlig for helse og omsorg i Eldreombudet til orde for at vi ser oss blinde på at mange har klart seg bra gjennom pandemien, og overser dermed dem som lider. Kronikken, med tittelen «Eldre i blindsona» fremhever at vi som samfunn må vi mobilisere for å bygge opp det som er ødelagt: «Jobben er for stor til at den kan overlates til den enkelte. Det må regjeringen og helsemyndighetene forstå – og ta konsekvensen av» sier Heggem, som foreslår en rekke konkrete tiltak for å bøte på skadene som pandemi og nedstengninger har ført til for de eldste av oss.

bigstock-Lovely-granddaughter-walking-w-394609562.jpg
@