Les en god bok!

Hva kan man aktivisere seg med når de vanlige tilbudene man ellers benytter er nedstengt? En god bok slår aldri feil, og har mange gode helseeffekter.

En amerikansk studie fra 2009 sammenlignet det å lese med andre aktiviteter som har vist seg å minske stress, resultatet viste at det å lese var minst like avstressende som yoga og lignede aktiviteter. Det å lese holder også hjernen i form. En annen amerikansk studie fra 2013 viste også at en hjerne som leser viser sjeldnere tegn til demens. På samme måten som med kryssord og det å legge puslespill, må hjernen jobbe når man leser. I motsetning til det å se en film må hjernen lage sine egne bilder når du leser en bok, dette gir god trening for hjernecellene. Å lese en god historie trener også hukommelsen siden du må holde tråden etter hvert som hendelsene skrider fram.  I tillegg mener de som har forsket på lesing og søvn at det å lese en god bok i papirform før leggetid gjør at du sovner lettere. Dette har blant annet forskere ved Mayo Clinic studert. Det blå lyset fra elektroniske skjermer hemmer søvnhormonet melatonin, derfor er det best å ha papirutgave før leggetid.

bigstock-Male-University-Student-Hand-C-352836353.jpg
@