Likevel landslag tre år til

25. juni 2012

Mange følelser kom til overflaten da forslagene om navneendring skulle behandles. Trondheim hadde foreslått Forbundet for offentlige pensjonister og Oslo Landsforbundet for offentlige pensjonister. Sentralstyret hadde fattet vedtak om å støtte fprslaget til Trondheim. Under debatten framkom flere forslag - utsettelsesforslag, forslag fra Leon Skogvold (Nedre Romerike) på Offentlige pensjonisters forbund og Vermund Trohjell (Sunnhordland) på Laget for offentlige pensjonister. Før endelig avsteming i selve saken, var det en debatt om navneendring krevde alminnelig eller totredjedelsflertall. Landsmøtet sluttet opp om totredjedels flertall - men et flertall (34 av 58) stemte mot utsettelse, men for navneendring.

Under avstemningen oer navneforslagene ble det to runder. Resultat i første runde ble Oslo 26, Skogvold 11, Trondheim/sentralstyret 8 og Trohjell 1. I omkampen mellom Oslo og Skogvold ble stemmetallene hhv 32 og 10. Følgelig fikk intet forslag totredjedelsflertall.

Det samlede resultat synes derfor å være at det nye sentralstyret er bedt om komme tilbake med navneforslag til landsmøtet i 2013.