Liten tro på framtidens helsetilbud til eldre

En ny norsk undersøkelse viser at kun 45 prosent av befolkningen har tro på at det offentlige vil gi oss nødvendig helsehjelp når vi blir eldre. Det er Kantar TNS Helsepolitisk Barometer 2018 som viser disse pessimistiske tallene.

Dagens Medisin har omtalt undersøkelsen, og Wenche Frogn Sælleg sier i en kommentar til avisen: «- Dette er tredje år på rad at vi ser den samme tendensen til manglende tillit til helsetjenester til eldre. Det er veldig betenkelig.»

Norske kommuner har et stort ansvar innenfor helse- og omsorgssektoren. I januar kom den foreløpige evalueringsrapporten fra et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. I den forbindelsen uttalte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, at det er urealistisk at en slik modell er bærekraftig.

Uansett om fremtidens modell skal være statlig eller kommunal, hviler det et stort ansvar på våre politikere for å skape gode rammebetingelser for et framtidig helsetilbud for alle.

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@