LO og NHO fastholder sin støtte til 70-årsgrensen

15. januar 2014

Stadig flere partier og organisasjoner ønsker å heve eller fjerne den såkalte 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven. LO og NHO har derimot gjentatt sin støtte til at den bør opprettholdes. Begge organisasjoner frykter mange vanskelige saker med eldre som ikke selv forstår når de ikke lenger er skikket til å utføre sin jobb. Det skriver Seniorporten på sine sider i dag.
VG har siste uke hatt en rekke artikler om øvre aldersgrenser i arbeidslivet. I den forbindelse har avisen kontaktet LO og NHO for å høre deres syn på arbeidsmiljølovens 70-årsgrense. Begge organisasjoner er fortsatt sterkt i mot å oppheve den. NHO hevder at mange ikke selv innser at de er svekket av alder Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, uttaler til VG (14.01.14):

- Det er ikke alle seniorer som ser selv at de ikke lenger fungerer godt i jobben. Da tror vi at man kan få mange vanskelige saker dersom stillingsvernet heves til over 70 år, eller dersom aldersgrensen faller helt bort. Det er viktig at eldre kan avslutte sitt yrkesaktive liv på en aktiv måte.

Oppegaard viser til at mange aldersbetingede sykdommer inntreffer fra 65-årsalderen og oppover, og utdyper dette slik:

- Derfor er det klokt at man har en aldersgrense som gjør at man slipper å få disse vanskelige sakene. Folk innser ikke selv at de er svekket av alder. LO er enig med NHO Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, er enig med NHO og uttaler til VG (14.01.14):

- En fjerning av muligheten for å bruke alder som oppsigelsesgrunn vil trolig føre til mange vanskelige og triste saker når eldre ikke lenger kan utføre jobben, uten at de ser det selv. 70-års grensen Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense innebærer at ansatte over 70 år ikke har samme stillingsvern som andre ansatte. En arbeidsgiver har rett til å si opp en ansatt når (og etter) at vedkommende fyller 70 år, uten annen begrunnelse enn vedkommendes alder.
binary-368037-978668.jpg
@