Løftebrudd om særfradraget

30. april 2014

Da den tidligere «rødgrønne» regjerningen vedtok å fjerne særfradraget gjennom en nedtrapping over årene -12, -13 og -14 ble dette sterkt kritisert fra H og FrP. Da de blå-blå overtok regjeringsmakten i høst ble det signalisert at nedtrappingen skulle reverseres. Nå viser det seg at de kun viderefører de reglene som lå inne fra den forrige regjeringen, i påvente av en utredning. Det er kun tre år siden forrige utreding om dette fradraget. For å kunne kreve dette fradraget for 2013 må man også ha fått det innvilget i 2010 og 2011. Dette er uavhengig av hvor store sykdomsutgifter man har hatt i 2013. En svært urettferdig og merkelig ordning vil de fleste si. LES MER HER
bigstock-Editing-Work-220419.jpg
@