Lønnsvinnere, vi?

14. februar 2012

LOP-leder Kjell Helland reagerte spontant da NRK igår hevdet at norske pensjonister er lønnsvinnere. - Landslaget for offentlige pensjonister tar klart avstand fra dette forsøket på å skape inntrykk av at landets pensjonister er lønnsvinnere, slo han fast i en pressemelding, vi er overbevist om at skal en lete etter lønnsvinnere i vårt samfunn er det i helt andre grupper man finner disse.

Bakgrunnen for NRKs påstand var at Statistisk Sentralbyrå hadde sett på inntektsstatistikken for den eldre befolkningen i perioden 1999-2009. Av statistikken framgår at 67- og 68-åringer i gjennomsnitt tjente mer enn samme årskull i 1999. Hvilket skulle gi en realinntektsvekst på 4,1 prosent pr år, mens de yrkesaktive har hatt 2,6 prosent. - Statistikk kan brukes til så mangt, sukker Helland, og nyanserer bildet: Det har vært helt nødvendig at pensjonistene har hatt en slik vekst. Det kan vises til at det ikke er mange år siden minstepensjonen endelig ble hevet til 2G. En helt nødvendig justering.

LOP-lederen belyser de faktiske forhold slik: - Fortsatt har mange pensjonister en for lav pensjon. NAV opplyser at gjennomsnittspensjonen fortsatt ligger under  kr 200 000. Ser vi på de 179 809 minstenpensjonistene i Norge (ultimo 2011), var gjennomsnittilig pensjon for kvinner kr 169 000, for menn kr 230 000. Det er også nødvendig å minne om at fra 2009 økte trygdeutgiften for pensjonister fra 3,0 til 4,7 prosent. Det innebar en betydelig skatteskjerpelse for mange pensjonister. Fra ifjor ble det årlige tillegget redusert med 0,75 prosentpoeng for pensjonistene i forhold til de yrkesaktives tillegg. Videre er særfradraget for eldre på 19 386 kr fjernet. - Så pensjonister er ikke lønnsvinnerne, nei,  understreker Kjell Helland, leder for Landslaget for offentlige pensjonister - LOP.