Look to LOP Sarpsborg

02. november 2009

- Offentlige etater arrangerer kurset "Forberedelser til pensjonsalderen" og det er bra, sier Ellen Mikkelsen, leder i LOP Sarpsborg. For oss er det viktig å komme i kontakt med ansatte i offentlig sektor før de blir pensjonister. Derfor har lokallaget skrevet til fylkesmannen, fylkeskommunen, NAV, kommunen og statlige etater i vårt område tilbudt å presentere LOP i forbindelse med kursene. Leder for sentralstyret, Eli Vinje, kommenterer tiltaket: - Look to Sarpsborg! Hvilket også kan utlegges som: Gakk hen og gjøre likeså! Brevmal: Fylkesmannen i XXX                                                                                                                    dato

XXX fylkeskommune, NAV XXX YYY kommune Statlige etater Forberedelser til pensjonsalderen Vi er kjent med at offentlige etater arrangerer kurs for sine ansatte; "Forberedelser til pensjonsalderen".

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er talerør for offentlige pensjonister gjennom;

- å aktivt forhandle med myndighetene om pensjonistoppgjøret - å drøfte med statsråd og regjeringens representanter om det årlige statsbudsjett - å være høringsinstans og talerør for pensjonistenes sak overfor de sentrale myndigheter.

Vi er interessert i å få anledning til å presentere vår organisasjon når det holdes kurs om forberedelse til pensjonsalderen.

Vi kan formidle kontakt med det lokallag som er mest aktuelt for kursets opplegg og innhold.

(underskrift)

Leder LOP YYY lokallag

@