LOP er fornøyd med årets oppgjør - 6,91 prosent årlig og 8,54 prosent fra 1. mai 2023

Statsråden berømmet organisasjonene for ryddighet i årets trygdeoppgjør. 

LOP fikk gjennomslag for våre krav. Det skulle forresten bare mangle. Vi krevde det som lå i stortingsvedtaket - at løpende pensjoner skal reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, korrigert for lønnsvekst to år tilbake i tid, og prisveksten et år tilbake i tid. Våre krav ble fremsatt sammen med Senior Norge, Forsvarets seniorforbund og arbeidstakerorganisasjonene, UNIO, LO, FAFO, Akademikerne og YS.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør på Regjeringens nettsider HER

Rannveig Bærheim
Sentralstyreleder i LOP

IMG-6423.JPG
@