LOP får stadig flere medlemmer

13. juli 2012

LOP fikk et godt tilsig av nye medlemmer viser oversikten for første halvår. Følgende tre lokallag leder på antall nye medlemmer, Bergen (55), Sandnes og Jøren (52) og Tromsø (40). Prosentvis størst framgang har Larvik med 23,2 prosent, Vågan med 20 og Sandefjord med 17,4. Oversikten viser ellers at åtte lag har over 10 prosent økning i medlemstallet. Dette innebærer at de sannsynligvis vil få en nettoøkning ettersom erfaringen tilsier en gjennomsnittlig normal avgang på ca 10 prosent årlig i pensjonistorganisasjoner. Vervekonkurransen 2012 fortsetter og det minnes om at den nye vervebrosjyren kan bestilles hos sekretariatet.