LOP fikk fullt gjennomslag i Stortinget i dag!

AP støttet oss, og gikk ikke inn for at Pensjonistforbundet skulle få forhandlingsrett på vegne av alle pensjonistene, ei heller ikke representant TBU.

Vårt subsidiære forslag om snitt av lønns- og prisvekst ble vedtatt, og FrP hadde forhandlet med regjeringen om at dette også skulle gjelde for 2020. Det ble også vedtatt at Stortinget skal få pensjonsoppgjørene til behandling slik vi har krevet i mange år.

bigstock-Three-happy-senior-people-hold-60482972.jpg